G Rcistan Tarihi

Author: Brosset (Marie-Félicité, M.)
Publisher:
ISBN: 9789751615411
Size: 73.63 MB
Format: PDF, Mobi
View: 3117
Download Read Online
... arzu ediyorsan söyle, isteğini yapacağım'" dedi. Aziz, yerden ufak bir taş alarak
yaladı, tuz istediğini anlayarak kendisine kırılmamış iki taş verdiler. Aziz, verilen
taştan bir parça kırarak alıp gitti ve bu tuzu geyiklere yalattı. Aziz, ömrünün
sonuna kadar tasvirin önünden ayrılmadı ve öldükten sonra, bugün de,
kaybolmuş olduğu hâlde, hâlâ mucizeler yaratan İsa tasvirini bize bıraktı. Tasvirin
yarattığı mucizeleri saymak, deniz kumunu saymaktan daha güçtür. Bu sayıyı,
mucizeleri yaratan ...

D N Bug N Ve Gelece In G L T Rkiyesi

Author: Mehmet Turgut
Publisher:
ISBN: 9789754512168
Size: 32.18 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 7620
Download Read Online
Meselâ, Osmanlıların kuruluşuyla ilgili Fernand Grenard'ın sözlerini daha önce
gördük. Aynı konuda başka bir tarihçi, meselâ, Fernand Braudel Osmanlı
devletinin kuruluşunu, biraz da mucizelere bağlayarak şu şekilde açıklamaktadır:
"Türk yükselişinin kökeninde üç yüzyıllık ısrarlı çabaları, çetin ve uzun
mücadeleleri ve mucizeleri saymak gerekmektedir. Batılı tarihçiler, özellikle
mucizevî yanı üzerinde çok durmaktadırlar. Gerçekten de mucize ve dinî tutkunun
yeri olan küçük Asya'nın ...

Peygamber Efendimizin Mucizeleri

Author: İbrahim Sarı
Publisher: noktaekitap
ISBN:
Size: 22.67 MB
Format: PDF
View: 718
Download Read Online
... bakımından üçe ayrılmıştır: Birincisi, mübarek ruhu yaratıldığından başlayarak,
Peygamberliğinin bildirildiği (bi'set) zamanına kadar olanlardır. İkincisi, bi'setten
vefatına kadar olan zaman içindekilerdir. Üçüncüsü, vefatından kıyamete kadar
olmuş ve olacak şeylerdir. Bunlardan birincilere, (İrhas) yani, başlangıçlar denir.
Her biri de ayrıca görerek veya görmeyip akıl ile anlaşılan mucizeler olmak üzere
ikiye ayrılırlar. Bütün bu mucizeler o kadar çoktur ki, saymak mümkün olmamıştır.

Kuran Mucizeleri Cilt 1

Author: HARUN YAHYA-ADNAN OKTAR TURKISH
Publisher: HY GROUP
ISBN:
Size: 56.28 MB
Format: PDF, Kindle
View: 7043
Download Read Online
Bu sayının büyüklüğünü daha iyi kavramak için şöyle bir karşılaştırma yapmak
yerinde olur. Eğer 1025 sayısını saymak istersek, gece gündüz hiç durmadan
saymamız ve bu işi Dünya'nın yaşından 100 milyon kez daha uzun bir zaman
boyunca sürdürmemiz gerekirdi. Evrendeki farklı dalga boyları, işte bu kadar
geniş bir yelpaze içine dağılmıştır. Güneş'ten yayılan farklı dalga boyları ise, %70'
i 0.3 mikronla 1.50 mikron arasındaki daracık bir sınırın içindedir. Bu aralıkta üç
tür ışık vardır: ...

Hormon Mucizesi

Author: HARUN YAHYA - ADNAN OKTAR TURKISH
Publisher: A9 GROUP
ISBN:
Size: 49.65 MB
Format: PDF, Mobi
View: 7379
Download Read Online
Hücredeki düzenin yap›tafllar› olan proteinleri inceledi¤imizde ise, önemli baz›
gerçeklerle karfl›lafl›r›z: Her hücre binlerce farkl› türde, bir milyardan fazla protein
molekülü içerir.52 Bunun ne kadar büyük bir rakam oldu¤unu gözünüzde
canland›rmak için flöyle bir örnek verebiliriz: Bir milyar proteini, bir saniyede bir
tane saymak kayd›yla, gece gündüz durmaks›z›n ve hata yapmaks›z›n saymak
tam 32 senenizi al›r. Uyumak, yemek gibi zaruri ihtiyaçlar›n›z› hesaba katarsan›z
, tek ...

Hayat N Mucizeleri

Author: Stefan Zweig
Publisher: Can Yayınları
ISBN: 9750712870
Size: 75.21 MB
Format: PDF
View: 5069
Download Read Online
Küçük, saf kalplerimiz, genç göğüslerimizde küt küt atıyordu; tiyatrodan
çıktığımızda artık başka insanlardık, büyülenmiştik ve çok yakın arkadaş
olduğumuz, bu arkadaşlığı da tehlikeye atmak istemediğimiz için, onu birlikte
sevip saymak üzere birbirimize yemin ettik ve çılgınlık böylece başladı. Bizim için
ondan daha önemli bir şey yoktu. Okulda, evde, şehirde ne olup biterse gizemli
bir biçimde ona bağlanıyordu, başka her şey bize boş geliyordu, artık kitapları
sevmiyor ve müziği ...

Kur An Mucizesi

Author: Muhammed Mütevelli Şaravi
Publisher: Kitap Dünyası
ISBN: 605595995X
Size: 31.89 MB
Format: PDF, Mobi
View: 1322
Download Read Online
“Allah'ın nimetini sayacak olsanız bitiremezsiniz.107 Allah'ın zahir ve batın
nimetleri sayılacak olsa, -günümüzde sayma ve tesbitişlemlerinin gelişmesine
rağmen- onları saymakla bitiremeyiz. Bu nedenle Allah'ı ne kadar över ve O'na
ne kadar şükredersek, saymakla tükenmeyen bu nimetlerin hakkını veremeyiz.
Hayatımız boyunca her nefes alışımızda şükretsek bile karşılığını ödeyemeyiz.
Allah'ın bizlere bir fazl ve merhametidir ki, O'na şükretmemizi iki kelimede
kalıplaştırmıştır: ...

Mucizeler Zinciri

Author: HARUN YAHYA-ADNAN OKTAR TURKISH
Publisher: A9 GROUP
ISBN:
Size: 30.77 MB
Format: PDF
View: 233
Download Read Online
En kısa dalga boyu, en uzun dalga boyundan tam 1025 kat daha küçüktür. 1025,
1 rakamının yanına 25 tane sıfır eklenmesiyle oluşan bir sayıdır. 10, 000, 000,
000, 000, 000, 000, 000, 000 şeklinde yazabileceğimiz bu sayının büyüklüğünü
daha iyi kavramak için bazı karşılaştırmalar yapmak yerinde olur. Örneğin Dünya'
nın dört milyar yıllık ömrü boyunca geçen saniyelerin toplam sayısı, sadece 1017'
dir. Eğer 1025 sayısını saymak istersek, gece gündüz hiç durmadan saymamız ve
bu ...

Kuran Hi T Kenmeyen Mucize

Author: Kuran Araştırmaları Grubu
Publisher: İstanbul Yayınevi
ISBN: 9758727001
Size: 60.76 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 2762
Download Read Online
Kuran Mucizeleri Kuran Araştırmaları Grubu. HER ŞEY SAYILMIŞTIR O onların
katında olanları tümüyle kuşatmıştır ve her şeyi saymıştır. 72- Cin Suresi 28 Bu
ayetin son kelimesi “sayma (adda)”, aynı zamanda Cin Suresiinin de son
kelimesidir, çünkü bu ayet bu surenin son ayetidir. Her şeyin sayılmasını, her
şeyin sayıya bağlanmasını belirten bu ifade, 19 mucizesi için önemlidir. Üstelik
bu ifadenin kendisi de 19 ile ilgili özellikler göstermektedir. Şöyle ki: 1- “Sayma (
adda)” ...