Ateizm Teori Ve Pratik

Author: Tufan Çelebi
Publisher: Propaganda Yayınları
ISBN: 1927893658
Size: 22.35 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 706
Download Read Online
Bu kitap, siyasal İslamın egemen olduğu bir coğrafyada ateizm ile ilgili orijinal ve yerel düşünce üretebilmek amacıyla hazırlandı.

Ateist Dergi Say 6 Haziran 2014

Author: ateistdergi.com
Publisher: Ateist Dergi
ISBN:
Size: 75.38 MB
Format: PDF
View: 1910
Download Read Online
(Adorno “Teori ve Pratik Üzerine” adlı kitabında bu durumu teori ve pratik
birbirinden ayrılmaz şeklinde özetlemektedir). Monteigne mevcut durum
üzerinden devam eder ve gemiye biner binmez ilk düşüncenin şu olduğunu
söyler; “... ve bir limandan uzaklara açılmaktan hoşlanmam.” Gemi batışını henüz
limandayken batabilme üzerinden değerlendiren Monteigne'in bu karamsar
bakış açısı Blumenberg'e göre “... yaşamı akıntıya karşı yüzerek geçirmemek
gerekir” biçimindeki diğer bir ...

Sapk N G R Ateizm

Author: İbrahim Sarı
Publisher: noktaekitap
ISBN:
Size: 16.78 MB
Format: PDF, ePub
View: 1207
Download Read Online
Daha önce de ifade edildiği gibi ortada bir tek ateizm anlayışı bulunmamaktadır.
Dolayısıyla İslâmiyet'e karşı ateistlerin reaksiyonları da farklı olmaktadır. Bazı
ateistler sadece teorik açıdan Tanrı inancını reddetmiş buna karşın inanan bir
insanla tartışmaya girmemiştir. Bir kısmı ise reddetmekle birlikte teorik ve pratik
açıdan dini eleştirmiş ve her fırsatta inançlarla mücadele etmiştir. İslâmiyet'in bu
iki yaklaşımla çok ciddi ihtilâfı olmakla birlikte sonuç itibariyle onları iknaya
çalıştığı ikna ...

D Nya Dinleri 3

Author:
Publisher: Sonia İVELİK
ISBN:
Size: 57.85 MB
Format: PDF
View: 4346
Download Read Online
Teorik Ateizmde Tanrı'nın varlığı inkâr edilmekle kalınmamış, bu kavramla ilgili
olarak gündeme gelen mucize, vahiy, peygamberlik, kutsal kitap, ölümsüzlük ve
ahiret hayatı gibi inançlar da eleştirilmiş ve reddedilmiştir. Ayrıca bu tür bir
ateizmde sadece teistik Tanrı kavramı hedef alınmamış, bunun yanı sıra mistik,
mitolojik, transandantal (aşkın) veya antropomorfik anlayışlarla, panteizm ve
deizm gibi, bir şekilde Tanrı inancına yer veren diğer ekoller de reddedilmiştir.
Pratik Ateizm ...

Dinler Tarihi

Author: İbrahim Sarı
Publisher: noktaekitap
ISBN:
Size: 73.55 MB
Format: PDF, Kindle
View: 7426
Download Read Online
Teorik ateizmde Tanrı'nın varlığı inkâr edilmekle kalınmamış, bu kavramla ilgili
olarak gündeme gelen mucize, vahiy, peygamberlik, kutsal kitap, ölümsüzlük ve
ahiret hayatı gibi inançlar da eleştirilmiş ve reddedilmiştir. Ayrıca bu tür bir
ateizmde sadece teistik Tanrı kavramı hedef alınmamış, bunun yanı sıra mistik,
mitolojik, transandantal (aşkın) veya antropomorfik anlayışlarla, panteizm ve
deizm gibi, bir şekilde Tanrı inancına yer veren diğer ekoller de reddedilmiştir.
Pratik Ateizm ...

Ateist Dergi Say 2 Ubat 2014

Author: ateistdergi.com
Publisher: Ateistler Dergi
ISBN:
Size: 18.53 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 3028
Download Read Online
Üzerinde bilimsel konsensüse varılmış bir kuram olan evrim teorisi ile tamamen
farklı kulvarlarda koşan ateizm felsefesinin sürekli birbiriyle ilişkilendirilmesinin
sebebi nedir? Yoksa evrim teorisi ateistlerin tekelinde midir? Ben bütün bu ... Bu
anlamda evrim ve ateizm arasında kaçınılmaz gibi görünen bir bağ olduğunu;
ama bu bağın pratik yaşantımızda kendiliğinden oluşmayabildiğini veya daha da
kötüsü, hatalı yaklaşımlara dayandırıldığı için çok çarpık bir biçimde ortaya
çıkabildiğini ...

Evr M Teor S Felsefe Ve Tanri

Author: Caner Taslaman
Publisher: İstanbul Yayınevi
ISBN:
Size: 61.17 MB
Format: PDF
View: 2088
Download Read Online
Teist, ateist veya bilinemezci yaklaşıma sahip birçok kişinin Evrim Teorisi”ne
karşı tavrı, teoriyi kendisinden Öğrendikleri kişinin veya kişilerin tavrına gÖre
şekillenmiştir. Örneğin Evrim ... teori olduğunu sÖyleyenlerden, bu teorinin pratik
faydaları açısından teoriyi kabul etmeye daha yakın olanlar da vardır.17 Oysa bu
teorinin ileri sürdüğü iddiaların (Özellikle klasik Yeni-Darwinci çizginin
savunduğu iddiaların) bilimsel bulgular tarafından yanlışlandığı da iddia
edilmektedir. Örneğin ...

Ateizmi Anlamak

Author: Aydın Türk
Publisher: Propaganda Yayınları
ISBN: 0987936689
Size: 31.44 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 5476
Download Read Online
BÖLÜM EVRİM vE YARATILIŞÇILIK Bu kitabın amacı evrim teorisini incelemek
ve tanıtmak değildir. Bu konuyla ilgili pek çok kaynak mevcuttur ve onlara
danışılmalıdır. Ayrıca, evrim teorisinin ateizmin sebebi ve dayanağı gibi
algılanmasını da yanlış bulduğumuz ve istemediğimiz için aslında kitaba evrim
bölümünü koymayacaktım bile. Evrim teorisi, bilimin bir teorisidir. Dünya üzerinde
hayatın kendini kopyalayabilen ilk karmaşık moleküller ve hücre kabul
edilebilecek ilk organik ...

Ateist Dergi Say 4 Nisan 2014

Author: ateistdergi.com
Publisher: Ateist Dergi
ISBN:
Size: 60.61 MB
Format: PDF, Docs
View: 2171
Download Read Online
Eğer şişme teorisi doğru ise kütleçekim dalgalarının oluşturması gerektiğini
belirtmiştik. Bu kütleçekimsel dalgalar mikrodalga kozmik fon ışımasında bir iz
bırakmış olabileceğini düşünen bilim insanları bu ışımayı en ince detayına kadar
inceleyecek bir teleskopla 9 yıllık bir çalışma başlattılar. Ve bu 9 yıllık emeğin
sonucu nihayet ortaya çıktı. Mikrodalga kozmik fon ışımasını hepimiz biliriz. Big
bang'den sonra ilk 300bin yılında elektronlar ve protonlar çok hareketliydi ve
evrenin aşırı ...

Ateist Dergi Say 1 Ocak 1014

Author: ateistdergi.com
Publisher: Ateist Dergi
ISBN:
Size: 32.32 MB
Format: PDF, Docs
View: 455
Download Read Online
Peki kimdir Aydın Türk? Aydın TürkBalıkesir'de doğdu. Türkiye'den ve ABD'den
mühendislik alanında lisans ve yüksek lisans dereceleri bulunan Aydın Türk, lise
ve üniversite yıllarından itibaren bilim, felsefe ve din konularına ilgi duymuş, bu
konularda araştırmalar yapmıştır. 1999 yılından beri internette ateizm, bilim, evrim
teorisi, felsefe ve kozmoloji gibi alanlarda tartışmalara katılmış ve web sayfaları
hazırlamış olan Aydın Türk'ün bu konulardaki makaleleri internetteki pek çok site
ve ...