Mesnev

Author: MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ
Publisher: mola kitap
ISBN: 6055577283
Size: 77.25 MB
Format: PDF, ePub
View: 3546
Download Read Online
Mecnun kendisine gelir, evvelce bulundukları yerden fersahlarca geriye gittiğini
anlardı. Üç gün böyle yol aldılar... mecnun, adeta yıllarca tereddüt içinde kaldı.
Nihayet dedi ki: A deve, ikimizde aşığız ama birbirimize aykırıyız... arkadaşlığa
layık değiliz! Senin sevgin de bana uygun değil, yuların da senden ayrılmak
gerek! ... KÖLENİN ŞİKÂYETİ Sözü kısa kes de padişaha mektup yazıp gönderen
köleyi anlat! O köle, nazenin padişaha savaşla, varlıkla, kinle dolu bir mektup
yazıp ...

K Y Retmenine Mektuplar

Author: Ceyhun Atuf Kansu
Publisher:
ISBN:
Size: 76.42 MB
Format: PDF, Kindle
View: 2046
Download Read Online
Belki de ağlamak istiyor, ama öyle acılar çekтş ki, artık göz pmarlarmdan yaş
inmiyor, amа, o gene öтм: ile gözlerini siliyorr. Anasınm babasmm dedikleriná
Seyran kız, ... dendin tohumlarım sa.çıyor«..» «Ahl»Y diye çığlığı basıyorsun
mektubunun bir yerinde «Haydi Seyran kızı elden çıkarıyoruz a„gır agn', ama
ötekileri, o dört çocuğu nasы kurtaracağız, nasıl koruyacağız ? «Güldüm kendi
kendime, Нeт} güldüm, hemi ağla шт» diye yazıyorgun, 54 KÖY ÖĞRETMENÍNE
MEKTUPLAR.

Qan N N Ma I Ahl Al Hiraf

Author: Abdullah Uysal
Publisher:
ISBN:
Size: 65.64 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 7140
Download Read Online
Ancak halk da evvelki suerinin ne aldığını isbat için kadıdan yazılı belge almalıdır
ki, istendiğinde elindeki vesikayı gösterebilsin. Beylerbeyi kimi sipahilerin eline
mektup yazıp vererek bu kişiye falan vergiyi vaktinden evvel alınız diye kadılara
gönderirler imiş. Beylerbeyinin böyle bir mektup vermemesi gereklidir. Eğer
kanuna aykırı olarak verirlerse kadılar buna uymamalıdır. Uymadıklarından dolayı
azarlanamazlar. Eğer halk hastalıktan, yoksulluktan veya ihtiyar olması
dolayısıyla ...

Kirveme Mektuplar

Author: Mkrtichʻ Markosean
Publisher:
ISBN: 9789756179178
Size: 13.78 MB
Format: PDF, Docs
View: 7057
Download Read Online
... gelmiş ki, hâlâ, “yetkili” ağızların inatla sürdürdükleri palavralara bakılırsa; bu
AB “norm”lanna, insan hak ve özgürlüklerine, uyum “paket”lerine okey deyip,
bütün bu “iyileştirmeler” için uğraşıp didiniyorsak, as!ında bunu elin kefereleri
istediği ya da dayattığı için değil, aksiııe halkımızın anasının ak sütü gibi helal
olan hakkı için yapıyormuşuz netekinı!... Eh! Eloğlu da bütün bu madrabazlıklar
karşısında zaman zaman gülüp geçerken, arada bir de “Ahl Daha önceleri
neredeydiniz?

Sava Ve Bar

Author: Lev Tolstoy
Publisher: Antik Dünya
ISBN: 6054985485
Size: 30.31 MB
Format: PDF, Docs
View: 6785
Download Read Online
Rostov, “Prenses,” dedi, “Size şunu söylemek isterim ki Prens Andrey
Nikolaevitch alay komutanı olduğuna göre, hayatta olmasa bu hemen gazetelere
geçerdi.” Prenses ona, söylediklerini anlamadan baktı. Ama yüzündeki samimi
üzüntü genç kıza güç vermişti. Nikolay, “Pek çok olaya şahit oldum,” diye devam
etti, “Mermi yarası ya hemen öldürür ya da çok hafiftir. Gazeteler de kardeşinizin
mermi yarası aldığını yazıyor. Eminim ki...” Prenses Marya onun sözünü kesti: “Ah
, ne kadar acı.

Abd Lhak H Mid In Mektuplar

Author: Abdülhak Hâmit
Publisher: Dergah Yaynlar
ISBN:
Size: 74.17 MB
Format: PDF
View: 1728
Download Read Online
Lâkin şurasını anlayamıyorum ki bu hayat denilen bâr-ı girân-ı belâyı böyle
zahmetlerle çekmekle ne mânâ vardır! Arada sırada vazifeden başka bir
müsebbib-i hayat bulamıyorum. Bir daha postanın kapanmasına bir çeyrek
kalmadığı ve karşında bir iki veya üç misafır bulunmadığı zamanlarda mektup
yazarsan daha laöf olmaz mı? Validemin ... A.H.l, Bryanston Square antetli
kâğıda yazılan mektubun baş kısmının fotokopisi s.40. elemlerim devam
etmektedir. Zannederim ki, bu türlü ...

Belleten

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 43.59 MB
Format: PDF, ePub
View: 6173
Download Read Online
plânına göre, birer birer ortadan kaldırdıktan sonra, A 1 1 u n t a ş mes'elesiyle de
meşgul olmak zemanı geldiğine karar verdi; ve kendisinin en yakın adamlarından
olup, imparatorluğun vezirlik'ten sonra en büyük mevkii olan car:z 'lık
vazifesinde1 bulunan - Mah- mud devri mağdurlarından - Abu Sahi Zûzenî 'nin
teşviki ile bir plân tasarladı: doğrudan doğruya hükümdarın elyazısı ile tT^ârizm
deki ATücotf'ların reisi M u n c u k 'a bir mektup yazılıp gönderildi ki, burada "
münasip bir fırsat ...

Zmir De Edebiyat Ve Fikir Hareketleri Zerine Ara T Rmalar

Author: Ömer Faruk Huyugüzel
Publisher:
ISBN: 9789751800916
Size: 67.68 MB
Format: PDF, Kindle
View: 5412
Download Read Online
Uygulanan objektif veya realist yöntem o kadar aşırıya gider ki okuyucu,
konuşma çizgileriyle birbirinden ayrılan konuşmaların bazen kime ait olduğunu
takip etmekte zorlanır. Kahramanlara ait jest ve mimikler de tıpkı tiyatro
metinlerinde olduğu gibi çoğu zaman parantez içinde ... Halit Ziyanın mektuplar
vasıtasıyla kahramanlarının iç dünyasını verdiği bir başka eseri de Bu muydu? (
1891) adlı büyük hikâyesidir. Hayat dolu iki genç kızın - Zergûn ve Nesibe-
yaşadığı talihsiz olayların ...

Cahit S Tk Taranc

Author: Ramazan Korkmaz
Publisher:
ISBN: 9789753383707
Size: 70.92 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 4598
Download Read Online
Böylece haldeki düzensizlikten, kaostan düzene geçeceğine inanır97; "Maziyi
yâda daldığım zaman Renkler belirir ta uzaklardan; Mavi, kırmızı, beyaz ve siyah;
-Her renk ayrı bir hatıradır ahl- İçimde sanki sesten bir orman: Koşan, haykıran,
çırpınan sesler, -Her ses ayrı bir hatıra besler!-" (B.Ş., s. 49) Numaralı dört bölüme
ayrılan şiirde birincisinde mazi; renklerin, ikincisinde seslerin,. 96- Evime ve
Nihal'e Mektuplar, a.g.e., s. 52. 97- Şair, Nihal'e yazdığı 27.1 1.1932 tarihli
mektupta ...

Uluslararas Samsatl Lucianus Sempozyumu

Author: Mustafa Çevik
Publisher:
ISBN:
Size: 30.24 MB
Format: PDF, Kindle
View: 7600
Download Read Online
Çok sıkı bir ahlaki çizgi, self-disiplin izleyen Montanistler, Hıristiyan isminin
telaffuzunun ölüm cezasını davet edeceği bir dünyada, Romalı yetkilileri
kışkırtacak kadar radikal bir gruptu. ... Hz. İsa'nın beşer yönünü vurgulama, bazen
tanrısal boyutunun reddi ile sonuçlanıyordu ki, böylesi ilahiyatçılardan birisi ikinci
yüzyılın sonunda günümüz İzmir'inde yaşayan Noetus, bir diğeri ise Byzantiumlu
Theodotus idil* Bu görüşler aslında, Yahudi ... ı9 Plinius, Epistulue, (Mektuplar),
10.96.